Consultari intre ministrul Rovana Plumb si societatea civila pentru relansarea apelurilor aferente obiectivelor specifice 4.1 si 4.2 din POCU

Vineri, 31 Martie 2017

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, doamna Rovana Plumb a dedicat ziua de 30 martie 2017 consult─ârilor cu reprezentan╚Ťii societ─â╚Ťii civile, în vederea înt─âririi dialogului ╚Öi a identific─ârii unor solu╚Ťii la problemele întâmpinate de poten╚Ťialii beneficiari de fonduri europene.

Obiectivul întâlnirilor a fost simplificarea accesului la finan╚Ťare ╚Öi crearea unui mecanism mai eficient de consultare, în vederea îmbun─ât─â╚Ťirii impactului proiectelor finan╚Ťate asupra oamenilor. Astfel, ieri la ora 11.00, ministrul Rovana Plumb a avut o prim─â reuniune cu exper╚Ťi care preg─âtesc proiecte pentru finan╚Ťare din Programul Opera╚Ťional Capital Uman, care au semnalat în spa╚Ťiul public o serie de probleme referitoare la situa╚Ťia apelurilor pentru dezvoltarea local─â integrat─â în comunit─â╚Ťile marginalizate POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 ╚Öi POCU/20/4/4.2.

Pentru a veni în sprijinul aplican╚Ťilor respin╚Öi, ast─âzi, 31 martie 2017, Autoritatea de Management POCU pune în consultare public─â ghidurile solicitantului pentru dezvoltarea local─â integrat─â în comunit─â╚Ťile marginalizate (POCU OS 4.1 si 4.2).

În data de 10 aprilie a.c. se vor deschide apelurile, astfel încât aplican╚Ťii s─â poat─â depune propunerile de proiecte, iar cei neselecta╚Ťi în cadrul primelor apeluri de proiecte s─â redepun─â, la rândul lor, proiectele îmbun─ât─â╚Ťite.

La întâlnirea cu exper╚Ťii a fost prezent, de asemenea, domnul Marcel Opri╚Ö, director STS, pentru a fi clarificate aspectele semnalate cu privire la func╚Ťionarea sistemului informatic MySMIS2014. Pentru a nu mai exista niciun dubiu privind func╚Ťionarea sistemului, pornind de la un caz semnalat de un participant la discu╚Ťie, în cadrul întâlnirii a fost realizat─â inclusiv o demonstra╚Ťie ce a revelat faptul c─â sistemul MySMIS2014 a func╚Ťionat ╚Öi func╚Ťioneaz─â corespunz─âtor. În acela╚Öi timp, s-a dovedit c─â, prin modul în care acest sistem a fost conceput, orice actualizare a cererii de finan╚Ťare introdus─â în sistemul informatic este salvat─â în baza de date a acestuia.

Ministrul a subliniat importan╚Ťa rezultatului finan╚Ť─ârii proiectelor, mai ales c─â acestea sunt destinate comunit─â╚Ťilor marginalizate. România nu mai are timp de pierdut, trebuie s─â acces─âm de urgen╚Ť─â ╚Öi s─â implement─âm proiecte pentru ace╚Öti oameni.

Din partea societ─â╚Ťii civile a fost subliniat─â necesitatea simplific─ârii procesului de accesare a fondurilor, lucru asupra c─âruia cele dou─â p─âr╚Ťi au c─âzut de acord.

Tot ieri, ministrul delegat pentru Fonduri Europene s-a întâlnit cu reprezentan╚Ťii Coali╚Ťiei ONG-uri pentru Fonduri Structurale.

În cadrul întâlnirii, au fost stabilite temele asupra c─ârora în perioada urm─âtoare se vor organiza consult─âri, ╚Öi anume: lans─âri de ghiduri, modalit─â╚Ťi de simplificare a accesului la finan╚Ťare european─â ╚Öi o mai bun─â informare asupra modului în care aplican╚Ťii pot utiliza sistemul informatic MySMIS2014.

Ca o concluzie a ambelor întâlniri, s-a convenit faptul c─â anul 2017 este un an cheie pentru absorb╚Ťia fondurilor europene în România ╚Öi c─â modalitatea prin care se pot implementa cât mai multe proiecte de calitate finan╚Ťate din fonduri structurale este o mai bun─â comunicare, direct─â ╚Öi onest─â, între societatea civil─â ╚Öi minister.