Forumul Comunicatorilor Regio

Vineri, 24 Iunie 2011

| Galerie foto |

În perioada 22 – 24 iunie 2011, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat, la Neptun – Constanţa, Forumul Comunicatorilor Regio.

Evenimentul a reunit peste 100 de participanţi, reprezentanţi ai AM POR, responsabili de comunicare ai Organismelor Intermediare pentru POR, membri ai Reţelei de comunicatori REGIO care aparţin de alte instituţii care îndeplinesc funcţii de informare şi promovare POR şi reprezentanţi mass–media.

Forumul Comunicatorilor Regio a avut ca scop consolidarea reţelei de comunicatori, realizarea schimbului de experienţă între membrii reţelei, identificarea unor metode de dezvoltare, precum şi informarea cu privire la stadiul de implementare a programului.

Evenimentul a debutat cu prezentarea stadiului POR. „Programul Operaţional Regional rămâne pe primul loc în ceea ce priveşte rata de absorbţie a fondurilor europene. Valoarea fondurilor contractate până acum prin POR  este 3,8 miliarde de euro. Cele mai multe proiecte depuse spre finanţare aparţin mediului de afaceri, 4.587 proiecte din care aprobate 700 şi contractate peste 500”, a declarat Laurenţiu Crîmu, Şef Serviciu SATROI, Direcţia Gestionare Program din cadrul AM POR.

În continuare, fiecare Agenţie pentru Dezvoltare Regională a prezentat activitatea Reţelei regionale de comunicatori REGIO aferente, modul de funcţionare a acesteia, rezultatele obţinute, problemele întâmpinate.

Pe lângă componenta de informare, Forumul Comunicatorilor Regio şi-a îndeplinit şi obiectivul de formare a comunicatorilor din reţea, aceştia participând la ateliere de lucru organizate în scopul perfecţionării în domeniul comunicării şi utilizării eficiente a tehnicilor de comunicare cu jurnaliştii de presă scrisă şi radio, dar şi prin utilizarea instrumentelor de comunicare online, creativitatea video în publicitatea TV şi online.