Cadastru pentru 660 de comune cu fonduri europene

Marti, 18 Decembrie 2018

Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI) implementeaz─â Proiectul major „Cre╚Öterea gradului de acoperire ╚Öi incluziune a sistemului de înregistrare a propriet─â╚Ťilor în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, care face obiectul Axei prioritare 11 - “Extinderea geografic─â a sistemului de înregistrare a propriet─â┼úilor în cadastru ┼či cartea funciar─â”, finan╚Ťate prin Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020. Acesta completeaz─â obiectivul Programului na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â 2015-2023 (PNCCF) prin realizarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â a imobilelor din 660 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale (UAT) situate în zone rurale ale României, cu suprafa╚Ťa total─â de 5.758.314 ha.

Obiectivul proiectului „Cre╚Öterea gradului de acoperire ╚Öi incluziune a sistemului de înregistrare a propriet─â╚Ťilor în zonele rurale din România” vizeaz─â extinderea înregistr─ârii sistematice a imobilelor în zonele rurale ale României, prin deschiderea de noi c─âr╚Ťi funciare, f─âr─â costuri pentru cet─â╚Ťeni, pentru toate imobilele din 660 de comune.

Valoarea total─â a proiectului, derulat în perioada 2018 – 2023, este de 312.891.155 de euro respectiv 1.439.393.180 lei, din care 265.957.482 euro (1.223.484.203,02 lei) reprezint─â fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European─â ╚Öi 46.933.673 euro (215.908.976,98 lei) - cofinan╚Ťare de la bugetul de stat. ANCPI a încheiat, pe 26 septembrie 2018, contractul de finan╚Ťare a Proiectului major cu Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) ╚Öi Agen╚Ťiile pentru Dezvoltare Regional─â Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, nr. 3250/26.09.2018, înregistrat în cadrul ANCPI cu nr. 26885/16.10.2018.

Proiectul va fi implementat de ANCPI împreun─â cu 40 de oficii de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â (jude╚Ťul Ilfov este exceptat, fiind situat într-o zon─â dezvoltat─â ╚Öi Municipiul Bucure╚Öti fiind zon─â urban─â) ╚Öi Centrul Na╚Ťional de Cartografie. Scopul Proiectului este de a stimula economia rural─â, de a încuraja cre╚Öterea ╚Öi dezvoltarea social─â, de a facilita dezvoltarea infrastructurii ╚Öi de a promova incluziunea social─â prin înregistrarea propriet─â╚Ťilor imobiliare în sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â în zonele rurale ale României.

Mai multe informa╚Ťii despre proiectul „Cre╚Öterea gradului de acoperire ╚Öi incluziune a sistemului de înregistrare a propriet─â╚Ťilor în zonele rurale din România” pute╚Ťi g─âsi accesând site-ul.

Sursa: Comunicat ANCPI