Atestare tehnico-profesionala pentru expert tehnic si verificator de proiecte

Miercuri, 28 Septembrie 2016

Începând cu ziua de joi, 29 septembrie 2016, specialiştii cu activitate în construcţii, care au promovat examenele de atestare tehnico-profesională pentru competenţele de expert tehnic / verificator de proiecte, organizate în sesiunea 21-30 iunie 2016, se pot prezenta zilnic, între orele 11.00– 12.00, cu excepţia zilelor nelucrătoare, la sediul MDRAP din corpul de clădire al Ministerului Justiţiei, parter, intrarea din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, pentru ridicarea certificatelor de atestare tehnico-profesională, a legitimaţiilor aferente acestora, precum şi a adeverinţelor pentru confecţionarea ştampilelor.

Eliberarea documentelor se face personal, pe baza actului de identitate în valabilitate (carte de identitate/paşaport de serviciu).

Data afişării: 28 septembrie 2016