ANCPI finanteaza lucrari pentru 2340 de localitati

Marti, 1 August 2017

Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI) finan╚Ťeaz─â, anul acesta, din veniturile proprii, lucr─âri de cadastru general pentru 2.340 de localit─â╚Ťi. Suma total─â alocat─â de ANCPI, în 2017, este de 442.350.000 de lei, pentru un num─âr maxim de 7.372.500 de imobile.

Aproape 80% dintre prim─âriile eligibile au semnat, pân─â la data de 31.07.2017, contracte de finan╚Ťare cu oficiile de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â (OCPI) pentru realizarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â pe sectoare cadastrale, în cadrul Programului na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â 2015-2023 (PNCCF). Valoarea acestor contracte este de 335.739.014 de lei, sum─â necesar─â pentru înregistrarea imobilelor din 2.340 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale (UAT), din totalul celor 2.949 eligibile.

Potrivit legii, UAT-urile primesc, în 2017, pentru realizarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â, suma de 150.000 de lei/UAT, fa╚Ť─â de 135.000 de lei/UAT, în 2016. În plus, începând din 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamn─â c─â prim─âriile nu pierd banii dac─â nu finalizeaz─â lucr─ârile pân─â la sfâr╚Öitul anului.

Procedura de achizi╚Ťie a serviciilor de înregistrare sistematic─â va fi organizat─â de UAT-uri, iar pl─â╚Ťile c─âtre prim─ârii vor fi efectuate dup─â deschiderea c─âr╚Ťilor funciare aferente imobilelor recep╚Ťionate. Finan╚Ťarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â la nivel de sector cadastral din extravilan ╚Öi, prin excep╚Ťie, din intravilan, se realizeaz─â în baza unui contract încheiat de UAT cu oficiul de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â de pe raza jude╚Ťului în care se afl─â. Potrivit legii, prim─âriile au obliga╚Ťia s─â selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructur─â de interes na┼úional ╚Öi terenuri agricole subven╚Ťionate de Agen╚Ťia de Pl─â╚Ťi ╚Öi Interven╚Ťie pentru Agricultur─â (APIA).

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuit─â a tuturor imobilelor (terenuri, cl─âdiri ╚Öi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â. Programul este finan╚Ťat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar ╚Öi din fonduri externe ob╚Ťinute prin Programul Opera╚Ťional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o alt─â surs─â de finan╚Ťare poate fi bugetul local al prim─âriilor.

În prezent, situa╚Ťia lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â, la nivel na╚Ťional, este urm─âtoarea:

  • lucr─âri finalizate la nivel de UAT - 26;
  • lucr─âri în derulare la nivel de UAT -195;
  • lucr─âri finalizate la nivel de sector cadastral - 981 de sectoare cadastrale din 416 de UAT-uri;
  • lucr─âri în derulare la nivel de sector cadastral - 984 de sectoare cadastrale din 281 de UAT-uri.

Mai multe detalii pute╚Ťi afla accesând site-ul ANCPI.