AM POCU anunta rezultatul procesului de solutionare a contestatiilor

Miercuri, 24 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE), anun╚Ť─â solicitan╚Ťii care au depus contesta╚Ťii în cadrul apelurilor de proiecte POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360 grade) în comunit─â╚Ťile marginalizate în care exist─â popula╚Ťie apar╚Ťinând minorit─â╚Ťii rome - Regiuni mai pu╚Ťin dezvoltate”, respectiv POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Local─â Integrat─â (DLI 360) în comunit─â╚Ťile marginalizate", c─â, începând cu data de 24 mai 2017, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014, rezultatul procesului de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor (etapa de verificare a conformit─â╚Ťii administrative ╚Öi eligibilit─â╚Ťii).

Reamintim poten╚Ťialilor beneficiari (autorit─â╚Ťile publice locale cu atribu╚Ťii în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiz─â relevant─â pentru ac╚Ťiunile selectate) c─â pot depune cereri de finan╚Ťare în cadrul apelurilor de proiecte aferente obiectivului specific 4.1., respectiv obiectivului specific 4.2 POCU în sistemul informatic MySMIS 2014 pân─â la data de 16 iunie 2017.