AM POCA deschide o noua linie de finantare cu un buget de 400 de milioane de lei

Vineri, 5 Mai 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (AM POCA), deschide o nou─â linie de finan╚Ťare, cu un buget alocat de 400 de milioane de lei.

Este vorba de Axa prioritar─â 1 – Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea ╚Öi introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â ce optimizeaz─â procesele decizionale orientate c─âtre cet─â╚Ťeni ╚Öi mediul de afaceri în concordan╚Ť─â cu SCAP. Astfel, Cererea de proiecte nr. IP8/2017 „Sprijin pentru implementarea managementului calit─â╚Ťii, m─âsuri de simplificare pentru cet─â╚Ťeni ╚Öi mediul de afaceri, sistematizarea legisla╚Ťiei ╚Öi evaluarea sistemic─â a cadrului de reglementare” are drept solicitan╚Ťi eligibili entit─â╚Ťi publice, în func╚Ťie de rezultatele de program.

Odat─â cu lansarea cererii de proiecte, este pus la dispozi╚Ťia poten╚Ťialilor beneficiari Ghidul solicitantului, cu anexele aferente.

Proiectele finan╚Ťate în cadrul acestei cereri de proiecte vizeaz─â: sisteme unitare de management al calit─â╚Ťii ╚Öi performan╚Ťei implementate în autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice centrale; aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului; cadrul pentru sprijinirea dezvolt─ârii la nivel local ╚Öi pentru cre╚Öterea calit─â╚Ťii serviciilor publice implementat; fondul activ al legisla╚Ťiei sistematizat ╚Öi simplificat progresiv; proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate în concordan╚Ť─â cu Strategia pentru o mai bun─â reglementare; proceduri simplificate pentru reducerea birocra╚Ťiei pentru cet─â╚Ťeni implementate la nivel central în concordan╚Ť─â cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cet─â╚Ťeni; îmbun─ât─â┼úirea cuno╚Ötin╚Ťelor ╚Öi abilit─â╚Ťilor personalului din autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice centrale pentru sus╚Ťinerea m─âsurilor/ac╚Ťiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

Termenul limit─â de depunere a fi╚Öelor de proiect, în cadrul acestei cereri de proiecte, este 31 mai 2017. Pentru cererile de finan╚Ťare care deriv─â din fi╚Öele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 14 iulie 2017.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice. Gestionat de MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezint─â continuarea Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finan╚Ťeaz─â proiecte ale administra╚Ťiei publice, care urm─âresc crearea unei administra╚Ťii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare ╚Öi profesionalizarea func╚Ťionarilor publici, contribuind, astfel, la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.