Administratia publica locala se va putea imprumuta din Trezoreria Statului pentru cofinantarea proiectelor europene

Vineri, 31 Martie 2017

Unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2017, contractarea de împrumuturi cu dobând─â din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, în limita sumei de 500 de milioane de lei.

Sumele vor putea fi folosite pentru asigurarea prefinan╚Ť─ârii/cofinan╚Ť─ârii proiectelor finan╚Ťate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, potrivit unei Ordonan╚Ťe de Urgen╚Ť─â adoptate de Executiv, la propunerea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene.

Dobânda la care se vor putea împrumuta este ROBOR la 3 luni plus o marj─â de 3,5 puncte procentuale, care r─âmâne fix─â pe toat─â perioada de derulare a împrumutului. Perioada de rambursare este de pân─â la 20 de ani, cu posibilitatea ramburs─ârii anticipate.

M─âsura a fost luat─â pentru a sprijini autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale s─â deblocheze proiecte finan╚Ťate din fonduri externe nerambursabile. În prezent, mai multe proiecte derulate de autorit─â╚Ťile locale înregistreaz─â întârzieri sau chiar se afl─â în blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale care s─â asigure cota de 2% cofinan╚Ťare proprie.

Nefinalizarea proiectelor poate duce la restituirea c─âtre Comisia European─â a sumelor deja decontate în cadrul proiectelor.

Întrucât vizeaz─â cofinan╚Ťarea proiectelor europene, împrumuturile nu intr─â în calculul plafonului prev─âzut de Legea nr. 5/2017 drept limit─â maxim─â pân─â la care se pot împrumuta unit─â╚Ťile/subdiviziunile administrativ- teritoriale în cursul anului 2017.

Sursa: Comunicat Guvern