8 sesiuni de informare cu privire la masurile Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa la nivelul administratiei publice locale

Miercuri, 5 Iunie 2019

În perioada iunie – iulie 2019, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) va organiza 8 sesiuni de informare pentru reprezentan╚Ťii autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale, în vederea inform─ârii cu privire la principiile Guvern─ârii Deschise ╚Öi principalele m─âsuri cuprinse în Planul Na╚Ťional de Ac╚Ťiune 2018-2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschis─â.

Prin participarea unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale la aceste sesiuni de informare ╚Öi implementarea Recomand─ârilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschis─â la nivel local, se urm─âre╚Öte crearea unei re╚Ťele locale de actori interesa╚Ťi ╚Öi implica╚Ťi, care se poate integra ulterior în re╚Ťeaua de comunit─â╚Ťi subna╚Ťionale care se dezvolt─â la nivelul Open Government Partnership (OGP), unde s─â poat─â promova ╚Öi valorifica eforturile depuse ca exemple de bun─â practic─â.

Astfel, în vederea cre╚Öterii num─ârului de autorit─â╚Ťi ale administra╚Ťiei publice locale care s─â-╚Öi asume m─âsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP, MDRAP organizeaz─â cele 8 sesiuni de informare, cu durata de o zi fiecare, începând din 4 iunie 2019, la nivelul regiunilor de dezvoltare, dup─â cum urmeaz─â:

  • 4 iunie – Bucure╚Öti
  • 6 iunie – Constan╚Ťa
  • 11 iunie - Sibiu
  • 12 iunie - Cluj-Napoca
  • 18 iunie – Ia╚Öi
  • 25 iunie – Pite╚Öti
  • 26 iunie - Craiova
  • 2-3 iulie - Timi╚Öoara

Sesiunile vor fi sus╚Ťinute de exper┼úii MDRAP, în colaborare cu reprezentan┼úi ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) ┼či invita╚Ťi din cadrul organiza╚Ťiilor neguvernamentale care activeaz─â în domeniu. Cele 8 sesiuni de informare se înscriu în seria de ac╚Ťiuni desf─â╚Öurate de c─âtre MDRAP, prin Direc╚Ťia Integritate, Bun─â Guvernare ╚Öi Politici Publice (DIBGPP), structur─â responsabil─â cu monitorizarea implement─ârii SNA la nivelul administra╚Ťiei publice locale, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun─â strategie de prevenire a corup╚Ťiei în administra╚Ťia public─â”, cod SIPOCA 61, cofinan╚Ťat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014 – 2020.

Persoan─â de contact: Georgeta DINA, e-mail: georgeta.dina@mdrap.ro.

* * *

Parteneriatul pentru Guvernare Deschis─â (Open Government Partnership – OGP) este un acord interna╚Ťional prin care guvernele se angajeaz─â s─â promoveze transparen╚Ťa, s─â previn─â corup╚Ťia ╚Öi s─â utilizeze noile tehnologii pentru a consolida actul de guvernare ╚Öi dialogul cu cet─â╚Ťenii. Guvernul României a aderat la parteneriat în anul 2011 ╚Öi implementeaz─â, în prezent, cel de-al patrulea Plan na╚Ťional de ac╚Ťiune 2016-2018.

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice a adresat invita╚Ťia de participare, în calitate de institu╚Ťie responsabil─â cu implementarea angajamentului aferent Guvern─ârii deschise la nivel local, component─â a Planului na╚Ťional de ac╚Ťiune 2016-2018 în domeniu.

Angajamentul are ca obiectiv major cre┼čterea gradului de implicare a administra╚Ťiei publice locale în procesul OGP, precum ╚Öi a cet─â╚Ťenilor în procesul decizional. Pentru implementarea angajamentului, unul dintre pa┼čii realiza╚Ťi a fost redactarea unor Recomand─âri privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschis─â la nivel local. Ac╚Ťiunea a fost realizat─â de Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice, Ministerul Consult─ârii Publice ╚Öi Dialogului Social ╚Öi reprezentan╚Ťi ai societ─â╚Ťii civile (Centrul pentru Inovare Public─â ╚Öi Smart City Timi╚Öoara).