75 de unitati administrativ-teritoriale sprijinite de MDRAP pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2016 - 2020

Marti, 12 Martie 2019

În perioada 12 noiembrie 2018 - 21 februarie 2019, reprezenta╚Ťii Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) s-au deplasat la sediul a 75 de prim─ârii de ora╚Öe ╚Öi comune din jude╚Ťele ╚Ť─ârii în scopul acord─ârii de sprijin în procesul de implementare a m─âsurilor Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie 2016-2020 (SNA). Ac╚Ťiunea face parte din activitatea de sprijinire a 200 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale desf─â╚Öurat─â în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun─â strategie de prevenire a corup╚Ťiei în administra╚Ťia public─â”, cod SIPOCA 61, cofinan╚Ťat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014 – 2020.

În acest sens, reprezentan╚Ťii din cadrul Direc╚Ťiei Integritate, Bun─â Guvernare ╚Öi Politici Publice, structur─â din cadrul MDRAP, responsabil─â cu monitorizarea implement─ârii SNA la nivelul administra╚Ťiei publice locale, s-au deplasat la sediul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale care au beneficiat de asisten┼ú─â tehnic─â direct─â din jude╚Ťele: Bra╚Öov, Covasna, Harghita, Mure╚Ö, Vâlcea, Olt, Dolj, Alba, Sibiu, Bistri╚Ťa-N─âs─âud, Cluj, Maramure╚Ö, S─âlaj, Satu Mare, Bihor, Prahova, Ialomi╚Ťa, Ilfov, Dâmbovi╚Ťa, Arge╚Ö, Vaslui, Ia╚Öi, Boto╚Öani, Suceava, Neam╚Ť, Bac─âu, Mehedin╚Ťi, Gorj, Constan╚Ťa, Tulcea, Buz─âu, Hunedoara, Arad, Timi╚Öoara, Cara╚Ö Severin, Buz─âu, Br─âila, Gala╚Ťi, Vrancea, Giurgiu, C─âl─âra╚Öi ╚Öi Teleorman. Procesul de selec╚Ťie a celor 75 de UAT-uri s-a desf─â╚Öurat în conformitate cu prevederile Metodologiei privind acordarea de asisten┼ú─â tehnic─â pentru implementarea Strategiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie (SNA) 2016-2020 la nivelul autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice locale.

În cadrul reuniunilor, reprezentan╚Ťii MDRAP, pe lâng─â transferul de know-how (punerea la dispozi╚Ťie de modele, instrumente pentru identificarea vulnerabilit─â┼úilor ┼či a riscurilor la corup┼úie, legisla┼úia în vigoare în domeniul prevenirii corup┼úiei etc.), au realizat ╚Öi demonstra┼úii pilot.

Astfel, împreun─â cu reprezentan╚Ťii institu╚Ťiilor, au analizat principalele responsabilit─â┼úi pe care le au autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale în procesul de implementare a SNA 2016-2020, ┼či anume:

  • Adoptarea declara┼úiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele ┼či mecanismul de monitorizare al SNA;
  • Identificarea riscurilor ╚Öi a vulnerabilit─â╚Ťilor la corup╚Ťie specifice institu╚Ťiei;
  • Identificarea m─âsurilor de remediere a vulnerabilit─â╚Ťilor la corup╚Ťie specifice institu╚Ťiei, precum ┼či a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;
  • Elaborarea planurilor de integritate;
  • Autoevaluarea periodic─â a gradului de implementare a m─âsurilor preventive obligatorii prev─âzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016;
  • Evaluarea anual─â a modului de implementare a planului de integritate ╚Öi adaptarea acestuia la riscurile ╚Öi vulnerabilit─â╚Ťile nou ap─ârute;
  • Participarea la activit─â╚Ťile de coordonare ╚Öi monitorizare ale SNA 2016-2020.

Reprezentan╚Ťii MDRAP au reiterat necesitatea identific─ârii ╚Öi promov─ârii aspectelor pozitive din propria activitate, acestea putând constitui atât solu╚Ťii binevenite pentru alte administra╚Ťii, cât ╚Öi vectori pentru îmbun─ât─â╚Ťirea percep╚Ťiei cet─â╚Ťenilor cu privire la activitatea administra╚Ťiei locale. Astfel, a fost prezentat─â Harta bunelor practici, instrumentul interactiv dezvoltat de MDRAP ╚Öi g─âzduit pe site-ul ministerului (http://greencity.mdrap.ro/), unde se reg─âsesc exemplele de bune practici identificate din monitorizarea SNA 2016-2020 la nivelul administra╚Ťiei publice locale în anii preceden╚Ťi.

În perioada urm─âtoare, activitatea de sprijinire a administra╚Ťiei publice locale în procesul de implementare a m─âsurilor prev─âzute în Strategia Na╚Ťional─â Anticorup╚Ťie va continua. În acest sens, pentru detalii suplimentare v─â pute╚Ťi adresa Direc╚Ťiei Integritate, Bun─â Guvernare ╚Öi Politici Publice la adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro.