1,12 miliarde de euro au intrat in Romania, prin intermediul POR 2014-2020

Vineri, 15 Februarie 2019

În perioada 14-15 februarie 2019, Regiunea Nord-Est a fost gazda primei întâlniri a Comitetului de Monitorizare al Programului Opera┼úional Regional 2014 – 2020 (CMPOR) din acest an. Astfel, cei peste 80 de reprezentan╚Ťi ai Comisiei Europene, ai Consiliilor pentru Dezvoltare Regional─â, Agen╚Ťiilor pentru Dezvoltare Regional─â ╚Öi ai altor organiza┼úii relevante implicate în procesul de elaborare ┼či implementare a politicii de dezvoltare regional─â în România au analizat stadiul implement─ârii POR 2014-2020 pe axe prioritare ╚Öi tipuri de instrumente teritoriale ╚Öi financiare.

Pân─â la finalul lunii decembrie 2018, au fost certificate, de Comisia European─â, cheltuieli în valoare de 1,12 miliarde de euro în cadrul celor 11 axe prioritare pentru care au fost lansate apeluri de proiecte, respectiv: Axa 2 - IMM- uri, Axa 3 - Reducerea de CO2, Axa 4 - Dezvoltare urban─â, Axa 5 - Patrimoniu cultural, Axa 6 - Drumuri jude╚Ťene, Axa 7– Turism, Axa 8 – S─ân─âtate, Axa 10 – Educa╚Ťie, Axa 11 – Cadastru, Axa 12 - Asisten╚Ť─â Tehnic─â ╚Öi Axa 15 - Ini┼úiativa pentru IMM-uri.

În acest context, reprezentan╚Ťii Autorit─â┼úii de Management (AM) a Programului Opera┼úional Regional (POR) au mul╚Ťumit celor implica╚Ťi în implementarea Programului pentru efortul deosebit în evitarea dezangaj─ârii sumelor alocate prin POR.

Concret, 383 de IMM-uri au beneficiat de finan╚Ťare prin POR, Axa 2, finalizând deja proiectele, 12.166 de gospod─ârii au o clasificare superioar─â privind consumul de energie, 11 obiective de patrimoniu cultural au fost restaurate, 420 de ambulan╚Ťe au fost livrate, iar de infrastructura medical─â construit─â/ reabilitat─â/ modernizat─â/ extins─â/ dotat─â cu sprijinul POR beneficiaz─â 737.281 persoane.

Un alt punct de pe Agenda de lucru, vizând principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027, prezint─â un mare interes. Concentrarea investi╚Ťiilor va avea în vedere urm─âtoarele cinci obiective tematice: cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri, reducerea de CO2, mobilitate ╚Öi conectivitate (transport, mobilitate urban─â ╚Öi TIC), Europa social─â (s─ân─âtate, educa╚Ťie, social, ocuparea for╚Ťei de munc─â) ╚Öi dezvoltare integrat─â ╚Öi sustenabil─â pentru zonele urbane, rurale ╚Öi ini╚Ťiative locale.

* * *

CMPOR este structura na╚Ťional─â de tip partenerial, f─âr─â personalitate juridic─â, cu rol decizional ╚Öi strategic în procesul de implementare a Programului Opera╚Ťional Regional 2014-2020.

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice, în calitate de Autoritate de Management ╚Öi de Agen╚Ťiile pentru Dezvoltare Regional─â, în calitate de Organisme Intermediare.