POCU deschide apeluri de 13 milioane euro pentru proiecte privind sanatatea populatiei

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU), din cadrul MDRAPFE, deschide apeluri in valoare totala de 13 milioane euro pentru depunerea de proiecte care vizeaza imbunatatirea pregatirii specialistilor in domeniul sanatatii. Finantarile lansate vor sustine proiecte nationale ce vor imbunatati serviciile medicale orientate catre preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin si san, precum si derularea celei de-a doua etape a programelor de ingrijire a gravidei si a copilului.

Beneficiarii directi sunt aprox. 600 specialistii implicati in derularea programelor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament: medici, tehnicieni, fizicieni, manageri de date, asistenti medicali, asistenti medicali comunitari, psihologi, biologi, tehnicieni, registratori medicali, mediatori sanitari. Acestia vor participa la programe de formare sau instruire profesionala timp de cel mult sase ani.

Totodata, prin proiectele finantate va fi realizat si cadrul metodologic, in vederea asigurarii unui standard unitar de realizare a screening-ului la nivel national si consolidarii controlului cancerului de col uterin si cancerului de san.

Concret, prin asemenea proiecte se urmareste depistarea bolii inca din stadiile incipiente ale instalarii ei. Vor fi realizate, totodata, registre nationale si vor fi organizate activitati de informare, educare si constientizare a grupului tinta.

Solicitantii eligibili in cadrul celor 3 apeluri de proiecte sunt institutii medicale publice, unitati cu personalitate juridica aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, in parteneriat cu institutele sau centrele de sanatate publica, precum si institutii publice regionale sau nationale, cu personalitate juridica, aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, universitati publice de Medicina si Farmacie, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali, ONG-uri etc.

Cererile de finantare se primesc in perioada 11 octombrie 2017 – 31 ianuarie 2018. Mai multe detalii, pe site-ul www.fonduri-ue.ro, pagina Programul Operational Capital Uman.

Despre apelurile de proiecte:

Apelurile de proiecte lansate astazi sunt finantate din Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.9: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii.

Concret, este vorba despre urmatoarele documente:

• GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ”Sprijin pentru derularea programelor de ingrijire a gravidei si copilului - etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9., cu o alocare totala de aproximativ 3 milioane euro.

• GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR- ”Fii responsabila de sanatatea ta – sprijin pentru derularea programelor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9., cu o alocare totala de aproximativ 5 milioane euro.

• GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR-”Fii responsabila de sanatatea ta – sprijin pentru derularea programelor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san - etapa I”-AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9, cu o alocare totala de aproximativ 5 milioane euro

Despre Programul Operational Capital Uman 2014-2020:

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare UE de 4,326 miliarde euro. Acesta stabileste prioritatile de investitii, obiectivele specifice si actiunile asumate de catre Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investitiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007‐2013 si contribuind la reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale UE.