Schimburi de experienta cu parteneri europeni pentru imbunatatirea administratiei romanesti, printr-un proiect din fonduri europene

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa (AM POCA), deschide o noua linie de finantare pentru proiecte menite sa imbunatateasca activitatea din institutiile adminstratiei publice locale prin implementarea managementului calitatii.

Bugetul alocat, de 52,3 milioane lei pentru regiunile mai putin dezvoltate si de 2,75 milioane lei pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), este dedicat proiectelor ce vizeaza introducerea sau extinderea sistemelor de management al calitatii si performantei in administratia publica locala, precum si schimburile de experienta cu autoritati, institutii, organisme publice nationale si internationale.

Solicitantii eligibili, unitati ale administratiei publice locale, pot depune cereri de finantare in cadrul acestor apeluri pana la 29 noiembrie 2017.

Cererile de proiecte CP 6/2017 (POCA/209/2/1) „Sprijinirea autoritatilor si institutiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate sa implementeze managementul calitatii in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020”, respectiv CP 6/2017 (POCA/210/2/1) „Sprijinirea autoritatilor si institutiilor publice locale din regiunea mai dezvoltata sa implementeze managementul calitatii in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020” se lanseaza in cadrul Axei prioritare 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice.

Ghidurile Solicitantului sunt postate aici.

Despre POCA

POCA 2014-2020 este cofinantat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si eficienta administratiei publice. Gestionat de MDRAPFE in calitate de Autoritate de Management, POCA reprezinta continuarea Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA) 2007-2013. Programul finanteaza proiecte ale administratiei publice care urmaresc crearea unei administratii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investitii si reglementari de calitate, proceduri clare, simple si predictibile de functionare si profesionalizarea functionarilor publici, contribuind astfel la implementarea masurilor de reforma si la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.