POR 2014-2020: o mai buna promovare a lucrarilor derulate la obiective de patrimoniu national

Comisia Europeana, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (Regio) si Ministerul Culturii au decis: proiectele de reabilitare a monumentelor istorice si de patrimoniu finantate din noul program Regio vor fi mai bine promovate si vor implica in mod activ Directiile Judetene de Cultura in monitorizarea lucrarilor de reabilitare/restaurare.

Acestea au fost concluziile intalnirii care a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, vineri, 11 septembrie 2015. Intalnirea a avut loc in vederea imbunatatirii procesului de implementare a proiectelor din domeniul patrimoniului cultural in perioada 2014 – 2020, prin asumarea lectiilor invatate in perioada de programare 2007 - 2013.

La intalnire au participat reprezentanti ai Comisiei Europene care monitorizeaza implementarea programului Regio, reprezentanti ai Ministerului Culturii care implementeaza proiecte in domeniul reabilitarii monumentelor istorice si reprezentantii Autoritatii de Management pentru Regio. In urma discutiilor, s-a concluzionat ca proiectele care vizeaza reabilitarea monumentelor de patrimoniu necesita o mai mare promovare, precum si activitati de informare a publicului cu privire la specificitatea lucrarilor de reabilitare sau restaurare efectuate asupra obiectivelor, in concordanta cu legislatia in domeniu.

* * *

Aprobat de Comisia Europeana in iunie 2015, Programul Operational Regional (POR) este unul dintre cele 14 programe cofinantate din fonduri europene nerambursabile, gestionate de MDRAP in perioada 2014-2020.

Alocarea Uniunii Europene dedicata POR 2014-2020 din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) este de 6,70 miliarde de euro, din care circa 6,3 miliarde de euro reprezinta alocare neta din FEDR, iar restul - rezerva de performanta. La aceasta suma se va adauga cofinantarea publica nationala, in valoare de aproximativ 1,55 miliarde de euro.

POR 2014-2020 va finanta proiecte care contribuie la dezvoltarea regionala a Romaniei din 11 domenii (11 axe prioritare) si o axa de Asistenta Tehnica, destinata bunei functionari a programului. Axa prioritara 5 este destinata imbunatatirii mediului urban si conservarii, protectiei si valorificarii durabile a patrimoniului cultural.