Finantarea reabilitarii energetice a cladirilor din fondurile de coeziune: ghid al Comisiei Europene

Unul dintre obiectivele celei de-a doua generatii a Programului Operational Regional, care se va desfasura intre 2014-2020 (2022), este sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon. Obiectivul va avea doua prioritati:

1. Sprijinirea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publica, inclusiv cladirile publice si locuintele, si
2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, dar in special in zonele urbane.

Pentru realizarea primului obiectiv, privind cresterea eficientei energetice, vor fi finantate proiecte de reabilitare termica si consolidare a cladirilor publice si a locuintelor, cu utilizarea unor surse regenerabile de energie: panouri solare, panouri fotovoltaice s.a., proiecte de sisteme inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice si proiecte de investitii in iluminatul public, inclusiv ambiental. 

Beneficiarii pot fi publici - autoritati locale, regionale, nationale, primarii care administreaza locuinte sociale, scoli, spitale, alte institutii publice - sau privati: companii sau asociatii de proprietari. Ca instrumente de finantare, pot fi folosite granturi, imprumuturi cu dobanda preferentiala, diverse tipuri de garantii.

Prima versiune-sinteza a programului, pentru care s-a declansat etapa de incadrare privind evaluarea de mediu, a fost elaborata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, si poate fi consultata pe site-ul programului.

Pentru a sprijini autoritatile de management in planificarea si implementarea investitiilor in acest domeniu, prin programele operationale finantate din politica de coeziune, Directia Generala Energie a Comisiei Europene a redactat Ghidul "Finantarea reabilitarii energetice a cladirilor din fondurile de coeziune".

Gestionarea eficienta a consumului de energie in cladiri este vitala. Aproape 40% din consumul final de energie si 36% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera provin de la ansamblurile de locuinte, birouri, magazine si alte cladiri din sectorul public si privat. Pentru a indeplini obiectivele fixate pentru 2020 privind atenuarea efectelor schimbarilor climatice si eficientizarea consumului de energie este necesara o crestere semnificativa si sustinuta a investitiilor publice si private in acest domeniu. In perioada 2014-2020, fondurile politicii de coeziune vor juca un rol important in renovarea cladirilor, alocand cel putin 23 de miliarde de euro pentru investitii in trecerea spre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei din surse regenerabile in cladiri.

Ghidul elaborat in acest scop informeaza autoritatile de management si specialistii in managementul fondurilor europene cu privire la cerintele europene pentru cresterea eficientei energetice, ofera exemple de abordari, bune practici si studii de caz din statele membre si exploreaza diferite mecanisme de finantare care pot fi utilizate pentru a sustine aceste proiecte.

Finantarea reabilitarii energetice a cladirilor din fondurile de coeziune: raport final (EN)

Sursa: Comisia Europeana