Agenda minister

 

Legislație – Documente specifice

  1. Ordonanṭa de Urgenṭă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 15/2005;
  2. Hotărârea Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc și  pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  3. Ordonanṭa de Urgenṭă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 453/2004;
  4. Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru din 2004 privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
  6. ORDINUL Ministerului Dezvoltării Regionale și AdministrațieiPublice nr. 5240/ 2018 privind constituirea Comitetului Ministerial pentru situații de urgență.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Departamentul pentu Situații de Urgență
 

Publicat Luni, 6 August 2018