30 mai 2017 – Conferința tehnică pentru pregătirea Conferinţei Europene a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT)


Marți, 30 mai a.c., a avut loc Conferinţa tehnică internațională aferentă Conferinței Europene a Miniștrilor Responsabili pentru Planificare Spațială (CEMAT). Evenimentul, prezidat de către dl. Ciprian Roșca, Secretar de Stat în cadrul MDRAPFE, s-a desfășurat pe tematica zonelor funcționale, fiind structurat în 4 sesiuni:

 • rezultatele înregistrate în cadrul CEMAT și impactul pe care l-a avut platforma informală de cooperare asupra cadrului strategic și legislativ din cadrul statelor membre ale Consiliului Europei pentru domeniul dezvoltării teritoriale
 • prezentarea unor proiecte desfășurate sau aflate în curs de desfășurare ce ating tematica zonelor funcționale
 • dezbaterea conceptului de zone funcționale
 • prezentarea activităților ce urmează a fi elaborate pentru pregătirea reuniunii ministeriale din cadrul CEMAT.

Printre cei aproximativ 200 de participanți s-au numărat reprezentanţii Consiliului Europei, Comisiei Europene, ESPON, EUKN, delegații din 16 state membre CE, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai Băncii Mondiale, mediul academic şi specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din România.

În cadrul evenimentului, pe lângă dezbaterea subiectului zonelor funcționale, care constituie tema Președinției României a CEMAT, s-a afirmat angajamentul de susţinere a eforturilor de continuare ale procesului CEMAT.

Obiectivele întâlnirii au fost:

 • definirea tematicii zonelor functionale și stabilirea unei viziuni comune cu privire la acest topic
 • identificarea unor direcții concrete de abordare a studiului privind zonele funcționale
 • identificarea persoanelor responsabile cu activitatea CEMAT din cadrul statelor membre (au fost obținute toate datele de contact de la toate statele membre CE)
 • capitalizarea rezultatelor obținute în alte studii ce au atins tematica zonelor functionale
 • promovarea Președinției României a CEMAT
 • deschiderea unei legături între activitatea de organizare a CEMAT și Președinția României a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019, în special, preluarea rezultatelor privind zonele funcționale în cadrul procesului de revizuire a Agendei Teritoriale
 • capitalizarea rezultatelor CEMAT și prezentarea impactului pe care rezultatele CEMAT l-a avut asupra activității de dezvoltare teritorială din cadrul statelor membre CE
 • lansarea dezbaterii privind posibilitățile de continuare a CEMAT.

MATERIALE / PREZENTARI


Actualizat Marti, 4 Iulie 2017