• REZULTATUL PROCEDURII DE SELEC?IE a unui reprezentant al regiunii de dezvoltare Sud-Est în Grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice în scopul elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie
  • ANUNT în vederea relu?rii procesului de selec?ie a unui reprezentant al Regiunii de dezvoltare Sud-Est în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie
  • ANUNT privind rezultatele selectiei reprezentan?ilor autorit??ilor administra?iei publice locale în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie a MDRAP în cadrul proiectului „Abordare strategic? în domeniul anticorup?ie la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice''
  • ANUNT 4 în vederea prelungirii termenului pentru depunerea formularului de înscriere pentru selec?ia reprezentan?ilor autorit??ilor administra?iei publice locale în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie
  • ANUNT 3 în vederea prelungirii termenului pentru depunerea formularului de înscriere pentru selec?ia reprezentan?ilor autorit??ilor administra?iei publice locale în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie
  • ANUNT 2 în vederea prelungirii termenului pentru depunerea formularului de înscriere pentru selec?ia reprezentan?ilor autorit??ilor administra?iei publice locale în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie
  • ANUNT 1 în vederea prelungirii termenului pentru depunerea formularului de înscriere pentru selec?ia reprezentan?ilor autorit??ilor administra?iei publice locale în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie
  • ANUNT in vederea selectiei reprezentan?ilor autorit??ilor administra?iei publice locale în Grupul de lucru constituit la nivelul MDRAP în vederea elabor?rii proiectului Strategiei Anticorup?ie
  • FORMULAR DE INSCRIERE în grupul de lucru pentru elaborarea strategiei anticorup?ie la nivelul MDRAP
Actualizat Luni, 28 Octombrie 2013