Al treilea Apel restrâns pentru propuneri de proiecte strategice, lansat în cadrul Prog

ramului Interreg V-A România-Ungaria
Depunerea proiectelor: 03.11.2017 - 08.01.2018
03 noiembrie 2017

Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria si Autoritatea Nationala – Biroul Primului Ministru din Ungaria - anunta lansarea în cadrul programului, a celui de-al treilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.

Care este bugetul alocat?

Valoarea fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este de 39.699.253,00 EURO (FEDR), completata de cofinantarea nationala a celor doua state membre participante în program, România si Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Prioritati de investitii (Pi) lansate prin acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice sunt urmatoarele:

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - în cadrul Axei prioritare 1, Protejarea în comun si utilizarea eficienta a valorilor comune si resurselor
 - 22.977.417,00 EURO(FEDR) din alocarea totala a Pi sunt pusi la dispozitie prin acest Apel.
7/c – Dezvoltarea si îmbunatatirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu nivel redus de zgomot si cu emisii reduse de carbon) - în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunatatirea mobilitatii transfrontaliere durabile si eliminarea blocajelor
8.360.918,00 EURO (FEDR) din alocarea totala a Pi sunt pusi la dispozitie prin acest Apel.
8/b - Sustinerea cresterii eficiente a ocuparii fortei de munca prin dezvoltarea potentialului endogen - în cadrul Axei prioritare 3,  Îmbunatatirea ocupsrii fortei de munca si promovarea mobilitatii fortei de munca transfrontaliere
8.360.918,00 EURO (FEDR) din alocarea totala a Pi sunt pusi la dispozitie prin acest Apel.

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategica, care abordeaza cele mai importante nevoi ale regiunii de granita româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor nationale, regionale, sau judetene relevante si care au capacitatea de a produce un impact sporit si de a îmbunatati calitatea vietii în zona de granita.

Cine poate solicita finantare?

Criteriile de eligibilitate pentru aplicanti, actiuni si cheltuieli sunt stabilite in Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finantate prin program organizatiile publice (autoritatile nationale, regionale sau locale), organizatiile echivalente celor de drept public, organizatii non-profit (de exemplu asociatii) si gruparile europene de cooperare teritoriala (GECT). Se poate aplica pentru finantare doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibila a programului cuprinde judetele Arad, Bihor, Satu Mare si Timis în România, respectiv, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar si Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

Care este rata de cofinantare?

Ratele de cofinantare sunt de pâna la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii romani si pâna la 95% pentru solicitantii maghiari, totalizând atât FEDR cât si co-finantarea nationala. Finantarea poate ajunge pâna la 100% pentru aplicantii români care sunt autoritati publice centrale, ca si pentru aplicantii maghiari care sunt organe bugetare centrale.

Care este procedura de aplicare?

Aplicatiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 03.11.2017 ora 8:00, pâna în data de 08.01.2018 ora 16:00 (EET).

Pentru descrierea detaliata a Apelului de propuneri de proiecte strategice, inclusiv regulile de eligibilitate si depunere, precum si pentru mai multe informatii privind procesul de selectie, va rugam sa consultati Ghidul Solicitantului.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asistenta solicitantilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitantii pot adresa SC întrebari cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucratoare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. Raspunsurile finale la întrebari vor fi transmise (publicate) cu cel putin 11 zile lucratoare înainte de data limita de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât si în Ungaria, în saptamâna 06.11.2017–09.11.2017, iar un Forum pentru identificare de parteneri va avea loc la Oradea, în data de 10.11.2017. Detalii privind evenimentele sunt disponibile aici.

VA DORIM SUCCES!


Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finantarii unor proiecte comune româno-ungare, care abordeaza nevoi identificate pe ambele laturi ale granitei si care necesita o abordare comuna, precum si solutii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabila a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontaliera implementate în regiune si dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Zona eligibila a programului cuprinde judetele Satu Mare, Bihor, Arad si Timia pe partea româna a granitei si, respectiv, judetele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés si Csongrád pe partea ungara a acesteia.

Publicat Luni, 6 Noiembrie 2017