PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013

Programul Opera┼úional „Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative” (PO DCA) 2007-2013, finan┼úat din Fondul Social European, vizeaz─â dezvoltarea capacit─â┼úii administrative ┼či sprijinirea eforturilor de modernizare a administra┼úiei publice române┼čti.

Programul a fost elaborat în anul 2005. Între 2006 ┼či 2013 a fost gestionat de Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, în calitate de Autoritate de Management. Din anul 2013, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice (MDRAP) a fost desemnat Autoritate de Management a programului (HG nr. 1/2013).

BUGETUL programului: 208.002.622 de euro - aloca┼úi din Fondul Social European, la care se adaug─â co-finan┼úarea na┼úional─â. În total, bugetul minim pentru PO DCA este de 244.708.967 euro.

OBIECTIVUL general: PO DCA are ca obiectiv general crearea unei administra┼úii publice mai eficiente ┼či mai eficace, în contextul evolu╚Ťiei socio-economice na╚Ťionale.

Obiectivele specifice ale PO DCA sunt transpuse în 3 axe prioritare:

Axa prioritar─â 1: “Îmbun─ât─â┼úiri de structur─â ┼či proces ale managementului ciclului de politici publice”.

Axa prioritar─â 2: “Îmbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii ┼či eficien┼úei furniz─ârii serviciilor publice, descentralizare”.

Axa prioritar─â 3: “Asisten┼ú─â tehnic─â”.

CE FINAN┼óEAZ─é Programul Opera┼úional „Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative”?

 • studierea ┼či dezvoltarea aspectelor privind reforma avansat─â, managementul cunoa┼čterii ┼či folosirea tehnologiilor inovative în administra┼úie;
 • studii si cercet─âri privind experien┼úele de reform─â ale administra┼úiei locale din alte state membre;
 • managementul reformei administra┼úiei publice, inclusiv achizi┼úionarea de echipamente pentru reformarea structurilor de management;
 • asisten┼ú─â tehnic─â pentru elaborarea de strategii de informatizare institu┼úional─â;
 • asisten┼ú─â tehnic─â pentru planurile de formare profesional─â;
 • training asisten┼ú─â tehnic─â pentru diseminarea bunelor practici;
 • studii pentru dezvoltarea sistemelor informatice de monitorizare ┼či evaluare.

CINE POATE OBTINE FINAN┼óARE în cadrul acestui Program Opera┼úional?

 • institu┼úiile din administra┼úia central─â ┼či local─â;
 • institu┼úiile de înv─â┼ú─âmânt superior în parteneriat cu autorit─â┼úile publice;
 • organiza┼úiile neguvernamentale cu activitate relevant─â în administra┼úie, în parteneriat cu autorit─â┼úile publice.

PRINCIPII DIRECTOARE ale PO DCA
PO DCA urm─âre┼čte patru principii directoare:

 • Participarea
  Reformele avute în vedere de PO DCA pot fi realizate numai prin dezvoltarea de parteneriate între actorii interesa┼úi - cei care urm─âresc un obiectiv final comun. De aceea, PO DCA sus┼úine crearea unor re┼úele ┼či grupuri de coordonare pentru a supraveghea procesul de reform─â.
  De asemenea, PO DCA acord─â importan┼ú─â comunic─ârii publice ┼či strategiilor de consultare. Astfel, PO DCA î┼či propune s─â creasc─â gradul de încredere a cet─â┼úenilor în administra┼úia public─â, îmbun─ât─â┼úind receptivitatea institu┼úiilor fa┼ú─â de nevoile cet─â┼úeanului, cu efecte benefice asupra dezvolt─ârii socio-economice.
 • Ra┼úionalizarea
  Proiectele finan┼úate prin PO DCA trebuie s─â urm─âreasc─â ra┼úionalizarea structurilor institu┼úionale: crearea unor structuri noi, simplificate, prin modificarea ┼či reorganizarea unor structuri sau unor niveluri din cadrul acestor structuri – ca parte a procesului de simplificare. În sens larg, ra┼úionalizarea se refer─â la o schimbare fundamental─â în rela┼úia dintre administra┼úia central─â ┼či cea local─â, care s─â înt─âreasc─â administra┼úia local─â ┼či s─â o fac─â mai receptiv─â, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cet─â┼úeanului.
 • Eficien┼úa
  PO DCA urm─âre┼čte îmbun─ât─â┼úirea substan┼úial─â a serviciilor publice descentralizate la nivel local, mai ales în sectoarele prioritare. De asemenea, urm─âre┼čte o mai mare eficien┼ú─â ┼či la nivel central. Cre┼čterea eficien┼úei trebuie s─â fie rezultatul (1) economiei de resurse ┼či (2) al cre┼čterii calit─â┼úii ┼či cantit─â┼úii rezultatelor ob┼úinute.
 • Sustenabilitatea
  Obiectivul PO DCA este îmbun─ât─â┼úirea durabil─â în domeniile vizate. De aceea, proiectele trebuie s─â se bazeze pe o combina┼úie de schimb─âri de structur─â ┼či proces, precum ┼či pe dezvoltarea capacit─â┼úii administrative.
  De asemenea, PO DCA încurajeaz─â ini┼úiativele care favorizeaz─â diseminarea de bune practici în domeniul guvern─ârii, la nivel transna┼úional sau transregional.

Mai multe informa┼úii despre PO DCA - vizitati site-ul programului

Actualizat Joi, 20 Martie 2014