România, prin MDRAPFE, este gazda sesiunii XVII a Conferin?ei (decizia din iunie 2016 a Comitetului Mini?trilor CoE) – cu aproximativ 200 de invita?i.

Principala tem? o reprezint? zonele func?ionale care trebuie s? func?ioneze ca un întreg, chiar dac? sunt formate din mai multe unit??i administrativ-teritoriale (ex: zonele metropolitane, ITI Delta Dun?rii). Aceste zone sunt coagulate fie în jurul unui factor economic, fie în jurul unui element de cadru natural. Zonele func?ionale pot avea diferite denumiri în func?ie de ?ar?.

Conferin?a dureaz? 3 zile având urm?torul program:

  • 2 nov – reuniunea tehnic? (discu?ii la nivel de directori generali, pentru aprobarea documentelor ce vor fi prezentate)
  • 3 nov – reuniunea ministerial? – dezbateri ?i adoptarea rezolu?iilor
  • 4 nov – studiu de caz – vizit? în zona func?ional? Valea Prahovei

Vor fi adoptate 2 rezolu?ii:

TEMA 1: Zonele func?ionale – capitalizarea poten?ialului local în politicile de dezvoltare teritorial? în Europa.
MDRAPFE are în lucru un studiu pe aceast? tem?, inten?ia fiind de a propune, în baza lui, un Regulament pentru administra?ia public? central?, regional? ?i local?. Zonele func?ionale ar putea fi un element important în politica de coeziune 2021-2027 .

TEMA 2: Viitorul CEMAT

Actualizat Luni, 20 Noiembrie 2017